IVAN FIJOLIĆ KRELAC 21. 02. – 03. 03. 2018.                                               Ovaj rad temelji se na dualnim polazištima, u kojima se preispituje djelo kao produkt dizajna, ali i umjetnosti. Zahvaljujući tehnološkom napretku, umjetnički rad……pročitaj više…

IVANA BAJCER  PODVLAČIM CRTU 26.01. – 9.02.2018.                                               Borba sa samim sobom najteža je borba u čovjekovom životu. Prvenstveno jer ne postoji poticaj ili inicijativa druge strane, već je pojedinac primoran izazvati sam……pročitaj više…

VLADIMIR FRELIH I DRAGAN MATIĆ  SIFONIJA  6.07. – 9.07.2017.                                                 Na izložbi Sifonija sastavljenoj od više performativnih video radova, uvijek se pojavljuje čovjek u prvom planu (jedan od autora videa) u drugačijoj, prethodno osmišljenoj……pročitaj više…

VANDA KREUTZ NEVIDLJIVO 6.07. – 9.07.2017.                                               Rad Nevidljivo je instalacija koja koristi tehničke mogućnosti digitalnih i analognih uređaja afirmirajući njihove greške (glitch-eve). Pomoću grešaka umjetnica stvara igru svjetla i zvuka koja se……pročitaj više…