NIKO MIHALJEVIĆ – ARS MAGNA

NIKO MIHALJEVIĆ

ARS MAGNA

14. – 28. 1. 2017.

 

Izložba “Ars magna” (lat.: veliko umijeće) Nike Mihaljevića je koncizna retrospektiva umjetnikova djelovanja u domeni transmedijske mitografije – interdisciplinarne prakse koja nastoji dokinuti razliku između banalnog i transcedentnog te povratiti misterij svijetu koji je izgubio vlastitu metafizičku dimenziju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U sklopu izložbe pokazan je niz različitih konceptualnih i formalnih eksperimenata:

(1) “Erica Preli’s Reggae Weed Party”, intoksicirani reggae hommage Lucu Ferrariju;

(2) “Eclipsis mansionis”, konstrukcija umanjenog astronomskog događaja u interijeru stana;

(3) “Circumnavigare necesse est, vivere non est necesse”, oknjižena dokumentacija ekspedicije koja je dokazala da je otok Prvić uistinu kopno okruženo sa svih strana morem;

(4) “Lavlja vrata u Kačićevoj 24”, reprodukcija instalacije koja povezuje mikenska Lavlja vrata iz 13 st. pr. Kr. i jedan zagrebački stan današnjice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niko Mihaljević rođen je 1985. u Splitu. Multidisciplinarni je umjetnik i dizajner vizualnih komunikacija (Werkplaats Typografie / ArtEZ Institute of the Arts, Arnhem, NL). U umjetničkoj praksi istražuje metafizičke aspekte svakodnevice, kulturnih artefakata i jezika pri čemu se služi različitim medijima, s naglaskom na konceptualnu zvučnu kompoziciju i instalaciju, performans, tekst i knjige umjetnika. U području vizualnih komunikacija proučava i dokumentira vernakularni amaterski grafički dizajn i tipografiju. Dobitnik je Nagrade Radoslav Putar 2016 (Young Visual Artists Awards). Redovno izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu. Osnivač je inicijative zabilježenog zvuka Alluvial Gold. Radi kao samostalni dizajner u području kulture te kao docent na odjelu Medijskog dizajna na Sveučilištu Sjever.

 

PROGRAM POTPOMOGNUT SREDSTVIMA:

ZAKLADA KULTURA NOVA, MINISTARSTVO KULTURE RH