PARK ZA NAS

Radionica: PARK ZA NAS – krajobrazna arhitektura za djecu

Produbljivanje značenja i svijesti o važnosti parkova i zelenih površina u gradskim tkivima s naglaskom na pogodnosti koju zelena infrastruktura ima za grad, zajednicu, prirodu i pojedinca. Tematizirat će se izgled i funkcija parkova te dobre i loše prakse prilikom planiranja jednog parka. Također, kroz radionicu obrađivat će se i tema krajobraznog planiranja u urbanističkim procesima te kompleksnost i prepreke prilikom planiranja prostora.

Radionica ‘Park je nas’ potaknuti će promišljanje o zelenim prostorima od makro do mikro lokacija kroz predavanje, igru, šetnje, crtanje, izradu maketa, sadnju i druženje.

Radionicu će voditi Lucia Marušić, diplomirana krajobrazna arhitektica Sveučilišta u Zagrebu koja je tijekom svog obrazovanja studirala i na Sveučilištu u Varšavi a kao dio tima sudjelovala je na brojnim studentskim i javnim natječajima.

 

Radionica 1. (veljača, 2023.)

Glavna tema radionice ”Park za nas” orijentirana je oko javnih i zelenih površina u gradovima. Uvodni dio radionice upoznaje nas s profesijom krajobrazne arhitekture, temom i problemima kojima se krajobrazni arhitekti bave te razvojem profesije kroz povijest. Istaknuta je važnost kvalitetnog prostornog planiranja te pozitivne i negativne prakse koje se događaju u procesu planiranja prostora. Naglasak je pri tom na planiranju zelenih površina i razvoja zelene infrastrukture. Tematika važnosti zelene infrastrukture prilikom razvoja gradova dovodi nas do pojma javnog prostora i njegovog značaja za grad i građane. Primjeri i prakse uređenja javnih površina očituju se u različitom poimanju prostora pa se tako radi vizualna usporedba javnih prostora u svijetu i onih u Hrvatskoj. Usporedbom primjera generiraju se zaključci o pozitivnim i negativnim praksama planiranja i oblikovanja otvorenih javnih prostora.

 

 

Radionica 2. (17. ožujak, 2023.)

Edukativna šetnja i obilazak tri lokacije javnih zelenih prostora grada. Prva lokacija je trg ispred Crkve sv. Jelene. Razgovor o povijesti prostora i njegovoj transformaciji, uočavanje problema i nedostataka prostora, te definiranje načina i učestalosti korištenja. Druga proučavana lokacija odnosi se na park nasuprot D.V.D-a Zabok gdje se također uočavaju pozitivne i negativne prakse uređenja javnog prostora. Posljednja lokacija je park Milana Prpića. Park je trenutno u procesu preobrazbe što omogućuje drugačiji pristup analizi lokacije. Uspoređuju se prošli, sadašnji i planirani izgled parka te se donose zaključci temeljeni na dosadašnjem sakupljenom znanju. Iako je tipologija predmetnih lokacija različita moguće je uočiti i usporediti pozitivne i negativne strane ovih javnih prostora. Radionica se zaključuje predavanjem i prezentacijom s tematikom proučavanja različitih tipologija javnih prostora kojima se bave krajobrazni arhitekti.

 

 

Radionica 3. (25. ožujak, 2023.)

Grupna radionica počinje upoznavanjem i proučavanjem digitalne ortofoto karte šireg centra grada Zaboka. Polazišna točka radionice je definiranje pojedinih elemenata i prostorna orijentacija na kartama. Razmjena znanja i dojmova o vanjskim prostorima, sadržajima i parkovima u gradu. Definiranje razine opremljenosti, distribucije elemenata i vizualne atraktivnosti proučavanih prostora. Na ortofoto karti se detektiraju i označuju prostori u Zaboku koji bi trebali postati javne zelene površine u sustavu zelene infrastrukture. Rezultat radionice je ortofoto karta s iscrtanim sustavom parkova i javnih prostora.

 

Zabok – zelena infrastruktura

 

Radionica 4. (01. travanj, 2023.)

Edukativna šetnja i odlazak na tri lokacije koje su na prethodnoj radionici detektirane kao sastavne zone zelene infrastrukture grada Zaboka. Prvi prostor proučavanja je džepni park uz zgrade u ulici Matije Gupca u centru Zaboka, odnosno tzv. Vatikan. Nakon definiranja pozitivnih i negativnih strana ovog parka, sudionici na licu mjesta predlažu potencijalna rješenja i ideje za uređenje prostora. Sljedeća lokacija je glavni gradski trg – trg Ksavera Šandora Gjalskog. Ponovno se uočavaju snage i nedostaci prostora, definira se potrebni sadržaj i elementi te se komentira i proučava buduće rješenje predviđeno za ovaj javni prostor. Treća lokacija odnosi se na budući prostor DND-a Zabok i zeleni pojas uz sjevernu stranu Gimnazije Antuna Gustava Matoša.  Razvijaju se ideje o potencijalnom smještaju elemenata, iskorištavanju i preobrazbi ovog prostora. Po povratku u prostorije DND-a Zabok, radom u grupama definiraju se potrebni sadržaji za već označene prostore na ortofoto snimci. Sudionici u grupama definiraju sadržaje, programe i karaktere svake zone koju su prethodno označili kao dio zelene infrastrukture.

 

 

Radionica 5. (15. travanj, 2023.)

Nakon definiranih sadržaja, programa i tipova željenih javnih prostora koji bi bili integrirani dio urbanog krajobraza. Sudionici na izbor imaju odabrati točnu mikrolokaciju na kojoj bi implementirali svoje ideje i vizije te ideje i znanje stečeno kroz radionicu. Odabrane mikrolokacije su zelena površina kod ReGardena, džepni park “Vatikana” te Park Milana Prpića. Svaki od sudionika iscrtava željeni program i unosi sadržaje za koje smatra da su potrebni na predmetnoj mikrolokaciji te na taj način projektira i stvara prostor. Naposljetku predstavljaju se projektirani tlocrti i raspravlja se o sadržajima i vizijama koje je sudionik imao za zadani prostor.

 

 

OČEKIVANI REZULTATI RADIONICE
• Krajobrazna studija jednog gradskog lokaliteta
• Prijedlog povezivanje parkova i igrališta zelenim koridorima
• Mogućnost repliciranje modela na druge općine i gradove

 

JAVNO PREDSTAVLJANJE RADIONICE
• Predstavljanje rezultata radionice čelnicima lokalne samouprave i lokalnoj zajednici
• Predstavljanje rezultata učenicama osnovnih škola
• Medijske objave i društvene mreže

 

 

 

PROGRAM POTPOMOGNUT SREDSTVIMA ZAKLADE KULTURA NOVA, MINISTARSTVA KULTURE i MEDIJA RH i 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE