FOTO NATJEČAJ: Šuma kroz četiri godišnja doba

Foto natjecaj

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Građanska organizacija Gokul (Zabok) i Galerijska sekcija Kulturnega društva Bistrica ob Sotli objavljaju FOTO NATEČAJ “ŠUMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA«

Fotografije na temu šuma – drveće, biljke, šumski plodovi, šumski pejzaži, život i rad u šumi pošaljite na e-mail zelena.dvorana@gmail.com  Mail naslovite  FOTO NATEČAJ – ŠUMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA.

Natječaj traje do 15.8.2013.

Najbolje fotografije ćemo izabrati i objaviti na kaledaru za 2014. godinu te ćemo organizirati izložbu u Galeriji Bistrica ob Sotli (Slovenija).

PRAVILA FOTO NATJEČAJA “ŠUMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA”

 • TEMA FOTO NATJEČAJA:

Ovaj natječaj smo pripremili u namjeri upoznavanja sa šumom, očuvanja šumskog okoliša, poticanja dobrog odnosa prema prirodi i zdravom načinu življenja. Središnja tema najtečaja je šuma sa fokusom na motivima kao što su okoliš, drveća, biljke i plodovi koji rastu u šumi, ali isto tako izbor motiva prepuštamo vašoj mašti.

 

 • TRAJANJE FOTO NATJEČAJA

Natječaj traje od 1.11.2012. do 15.8.2013. Želimo skupiti što više što boljih fotografija koje prikazuju šumu kroz sva četiri godišnja doba.

 

 • UVJETI I PRAVILA SUDJELOVANJA

Pozivamo sve ljubitelje fotografije da pošalju svoje fotografije šuma čim prije! Svaka osoba može sudjelovati sa najviše tri autorske fotografije koje su snimljene u okolici Zaboka ili Bistrice ob Sotli. Prednost će imati fotografije koje nisu puno naknadno obrađivane.

 

Fotografije, koje će pristići na našu e-mail adresu ćemo razvrstati u dvije skupine:

 

 1. Fotografije autora od 15 do 30 godina starosti

 2. Fotografije autora od 30 godina na više.

 

Svoje autorske fotografije pošaljite na e-mail zelena.dvorana@gmail.com. Mail sa subjectom FOTO NATJEČAJ – ŠUMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA  morate poslati naj kasnije do 15.8.2013. godine. U mailu svakako navedite:

1. Ime i prezime

2. Adresa stanovanja

3. Datum i godina rođenja

4. Datum i vrijeme kada je fotografija nastala

Isto tako vas molimo da svaku svoju fotografiju i nekako nazovete.

 

Predajom fotografije se obavezujete da ste autor fotografije i suglasni ste s tim da organizatori foto natječaja mogu objaviti vaše fotografije.


Fotografije neka budu u formatima TIFF, RAW ili JPG i najmanje 3000 x 2300 px, (7Mpx).

 • IZBOR FOTOGRAFIJA

 

Odluka o najboljim fotografijama će se odvijati u kolovozu 2013. Najbolje fotografije izabrati će tročlana komisija sačinjena od predstavnika Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, Građanske organizacije Gokul i Kulturnega društva Bistrica ob Sotli. Izbor će se odvijati anonimno.

 

Stručni žiri će iz svake kategorije izabrati šest najboljih fotografija koje će biti stavljene u kalendar. Kod izbora žiri će se držati ovih pravila:

 

 • da li je pogođena tema

 • poruka

 • estetske vrijednosti

 • tehničke značajke

 • inovativnost i jedinstvenost

 

 • NAGRADE

Stručni žiri će izabrati 12 najboljih fotografija (iz svake skupine po 6) koje će biti objavljene na kalendatu za 2014. godinu. Stručni žiri će također odabrati fotografije koje će biti izložene na izložbi koju će organizatori prirediti u prostorijama Galerijske sekcije Bistrica ob Sotli.

Najbolji fotografi natječaja »Šuma kroz četiri godišnja doba« će biti pozvani na zajedničko druženje i proslavu.


Organizatori FOTO NATJEČAJA – ŠUMA KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA zadržava pravo na promjenu pravila. Ako se promjene dese biti će objavljene na našim službenim stranicama www.gokul.hr