IZLOŽBA: Svijetlosna instalacija Natalije Škalić @ Green Room Galerija

Izložba svijetlosneinstalacijemladeumjetniceNatalije Škalićotvara se 10. prosinca uGreenRoomGaleriji (Zabok)s početkom u 20 sati.
Izložbaostajeotvorenado 24. prosinca.
Riječ jeoumjetnicimlađegeneracijekojaistražujefenomenprostoraupodručjutradicionalnihmedija (slikarstvaiskulpture).
Ciljradajeaktiviratiiproširitioptičkupercepciju,drugačijeposložitinjezineplanove,takodaprocesopažanjapostaneumjetnički čin, pri čemuseiskustvogledanjapoklapasapostupkomprikazivanja. Utometemeljnuuloguigrapromatrač,tenjegovpogledkojiurazlomljenomprostorusaogledalimauigriodrazalicaujednopoprimaipsihičkoautorefleksivnoznaćenje. Gledateljjepostaovizualnasupstancaisvojobjektgledanja.(ZlatkoWurzberg)
O umjetnici
Natalija Škalić rođenaje 1980 uZagrebu.
2011.DiplomiralajenaAkademijilikovnihumjetnostiuZagrebu, nastavničkiodsjek, smjerkiparstvouklasiprof. P.Bogdanića.
VoditeljicaslikarskeradioniceStudentskogCentrauZagrebu.
2004. NagradaHrvatskegospodarskekomore
Realizirala je samostalne i brojne skupne umjetničke projekte i izložbe u zemlji i inozemstvu.
Bavi se povremeno kostimografijom i scenografijom.
 Natalija Škalić,“skulptura bez naziva”(2011),
                       dimenzije promjenjive.
tabor.film.festival@gmail.com