PRIJEDLOZI I POKUŠAJI – LIKOVNA RADIONICA

PRIJEDLOZI I POKUŠAJI – Likovna radionica

 

Preporučena dob: od 7 do 10 godina

DND Zabok, M. Gupca 53 (stara zgrada policije)

voditeljica: Neža Knez

Termini radionice

četvrtak, 31.8. i petak, 1.9. (10 – 12:30 h)

Prijave na radionicu: Jasenka 098 933 2055

 

Umjetnički projekt i radionica Prijedlozi i pokušaji #3 Neže Knez potiče djecu  da kroz vizualni jezik materijaliziraju vlastito mišljenje i slobodno izražavanje.

U zajedničkom dijalog djeca će istraživati medij crteža i skulpture te osmišljavati predmete koji će ih potaknuti na izmišljanje fiktivnih svjetova. Fokus radionice je kolektivna izrada likova od plastelina, koji će u sljedećoj fazi projekta postati dio materijala za scenarija te realizaciju animiranog filma. Radionice su edukativnog karaktera te postavljaju pitanja poput: Što znači učiti i biti učen? Gdje je granica? Kako doći do kreativnog dijaloga; kako se slušamo, surađujemo, kako kritički razmišljamo?

Radionice se odvijaju u dva termina te se nakon planira javna prezentacija.
Radionice su se do sada odvijale u nekoliko navrata u Zagrebu, u okviru programa udruge Pangolin i programa Galerije Miroslav Kraljević, te u Ljubljani s udrugom Hupa Brajdić. 

 

Neža Knez rođena je u Ljubljani 1990. Godine 2014. diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani, gdje je nastavila magistarski studij. Zadnjih par godina posvećena je mediju filma te koreografiji prostora u proširenom smislu. Završila je program WHW Akademija u Zagrebu gdje već tri godine živi i radi.